pspz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie 
Informacje nieudostępnione strona główna 
Informacje nieudostępnione
 

 


             Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do inrormacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)  informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:


-         wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie,


-         udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek). Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.


 

 
Informację dodano 2007-05-11 13:20:55, wprowadzający: Dane Do uzupełnienia
  Biuletyn Informacji Publicznej - pspz.bip.umig.polaniec.pl